DUTCH STREAM

Ons onderwijsprogramma bestaat uit de basisvakken Nederlands, Engels, rekenen en IPC. In alle groepen nemen deze vakken een belangrijke plaats in. De vakken die wij geven staan omschreven in de kerndoelen voor het Nederlands basisonderwijs. Wat in de kerndoelen staat omschreven geeft de richting aan waarin basisscholen dienen te werken.

De kwaliteit van deze vakken houden wij nauwkeurig in de gaten met het Cito Leerling Onderwijs Volg Systeem (LOVS). Het Cito LOVS is een pakket aan toetsen om de voortgang van kinderen vast te stellen.

De grafieken laten het niveau van de kinderen zien en geven aan wie extra hulp nodig heeft of extra geprikkeld kan worden met aanvullende leerstof. In de groepen 1/2 wordt dit aangevuld met het toetspakket beginnende geletterdheid van het CPS om het voorbereidende en startende leesproces te volgen.